-| ايت احمدنژاد |-

-| les Videos de : ايت احمدنژاد |-

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Zor Xosh 2014
Duration: 342
View count: 7825

رقص رقص کردی سرباز(با صدای آیت احمدنژاد) رقص کردی سرباز در آسایشگاه.خواننده آیت احمدنژاد.آپلود
Duration: 293
View count: 4331

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Arosi 2014
Duration: 190
View count: 580

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Kale Barmaka 2013 Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - 2013.
Duration: 960
View count: 13257

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Zawa Zawa & Larzan Larzan 2013
Duration: 710
View count: 21915

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Gorani Zooor Xosh 2013
Duration: 477
View count: 5897

Halparke Halparke Kurdi Zor Xosh - Ayat Ahmad Nejad - آیت احمدنژاد سیران
Duration: 351
View count: 5137

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Masto Be Qarar 2014
Duration: 204
View count: 479

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Arosi 2014
Duration: 477
View count: 1026

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ay Law Juta Xoshka 2014
Duration: 218
View count: 400

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kanyan 2013
Duration: 367
View count: 8399

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 261
View count: 1169

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Xazale 2014
Duration: 176
View count: 481

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Xoosh 2014
Duration: 444
View count: 1143

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Be Kas 2014
Duration: 342
View count: 648

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد VideoClip Habibi 2014 720 HD Ayat Ahmad Nejad Album: Habibi.
Duration: 222
View count: 7734

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Habibi 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 225
View count: 9646

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Xal Xas Xaraman 2013
Duration: 283
View count: 7173

Ayat Ayat Ahmadnejad, kourdi /آيت احمد نژاد / كردي
Duration: 410
View count: 6066

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Rangi Chawanem 2014
Duration: 400
View count: 229

آهنگ آهنگ زیبای آیت احمد نژاد 2014 اهنگ بسیار زیبا ااز استدیو زاگرس کرمانشاه.
Duration: 239
View count: 114

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Dardi Dori 2014
Duration: 673
View count: 413

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Toba Toba 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 264
View count: 3408

Ayat Ayat Ahmad Nejad 2012 Ashofta Halem آیت احمد نژاد Ayat Ahmad nejad Ashofta halem gorani kurdi zor zor xosh.
Duration: 260
View count: 7929

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Gol Khoncha 2012 آیت احمد نژاد.flv
Duration: 557
View count: 4441

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Ha Lawa Gol Ha Lawa 2014 ayat 2014.
Duration: 379
View count: 1997

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Watan 2014
Duration: 260
View count: 518

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Paryaka 2012 آیت احمد نژاد
Duration: 381
View count: 7400

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Shirina 2012 آیت احمد نژاد.flv
Duration: 417
View count: 5200

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ay Balanjao Balanja 2014
Duration: 323
View count: 258

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina Xanem 2014 Ayat 2013.
Duration: 428
View count: 2312

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Sharta La Dwai To 2014
Duration: 162
View count: 219

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Kasie NoqraRez 2014
Duration: 217
View count: 192

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Bedwena Bedwena 2013
Duration: 285
View count: 5511

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Shawa Shawa 2014 Ayat 2014.
Duration: 393
View count: 1715

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Naz U Makrii Serwa 2014
Duration: 442
View count: 293

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kaki Zerenger 2014
Duration: 204
View count: 151

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Waea Waea 2014
Duration: 120
View count: 354

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bo Safar Daroy 2014
Duration: 155
View count: 238

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Dalan Dalani 2014 Ayat.
Duration: 281
View count: 900

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Aman & Deltanga 2013
Duration: 266
View count: 4352

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina 2014
Duration: 92
View count: 298

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mak Maka 2014 Ayat.
Duration: 246
View count: 422

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Deldari 2013
Duration: 290
View count: 6770

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bero Banaz 2014
Duration: 233
View count: 258

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Asmar Maro 2014
Duration: 120
View count: 180

آیت آیت احمدنژاد ، بو تور بو تور ویدئو کلوپی دشتی ذه هاو پیشکه ش ده کات.
Duration: 378
View count: 3019

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014
Duration: 239
View count: 413

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Way Way 2014
Duration: 204
View count: 562

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Aw Kcha Jwana Koya 2014
Duration: 351
View count: 201lastest searches

تابع جديد الموقع على الفيس بوك اضغط لايك