-| ايت احمدنژاد |-

-| les Videos de : ايت احمدنژاد |-

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Zor Xosh 2014
Duration: 342
View count: 9927

رقص رقص کردی سرباز(با صدای آیت احمدنژاد) رقص کردی سرباز در آسایشگاه.خواننده آیت احمدنژاد.آپلود
Duration: 293
View count: 4797

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Zawa Zawa & Larzan Larzan 2013
Duration: 710
View count: 22975

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Arosi 2014
Duration: 190
View count: 1353

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Kale Barmaka 2013 Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - 2013.
Duration: 960
View count: 14707

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Arosi 2014
Duration: 477
View count: 1600

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Masto Be Qarar 2014
Duration: 204
View count: 593

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Gorani Xoosh 2014
Duration: 295
View count: 440

Halparke Halparke Kurdi Zor Xosh - Ayat Ahmad Nejad - آیت احمدنژاد سیران
Duration: 351
View count: 6732

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد VideoClip Habibi 2014 720 HD Ayat Ahmad Nejad Album: Habibi.
Duration: 222
View count: 8155

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Dardi Dori 2014
Duration: 673
View count: 847

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kanyan 2013
Duration: 367
View count: 8924

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Gorani Zooor Xosh 2013
Duration: 477
View count: 6306

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 261
View count: 1537

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Xoosh 2014
Duration: 444
View count: 1431

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bom Begri Jar Jar 2014 Ayat 2014.
Duration: 505
View count: 2930

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Farida 2014
Duration: 309
View count: 843

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Habibi 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 225
View count: 10648

آهنگ آهنگ زیبای آیت احمد نژاد 2014 اهنگ بسیار زیبا ااز استدیو زاگرس کرمانشاه.
Duration: 239
View count: 239

Ayat Ayat Ahmad Nejad 2012 Deldari Men آیت احمد نژاد Ayat Ahmad Nejad 2012 Deldari Men.
Duration: 290
View count: 7699

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Xazale 2014
Duration: 176
View count: 657

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Mey 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Ayat Ahmad Nejad 2012 - Mey.
Duration: 296
View count: 13342

Ayat Ayat Ahmad Nejad 2012 Ashofta Halem آیت احمد نژاد Ayat Ahmad nejad Ashofta halem gorani kurdi zor zor xosh.
Duration: 260
View count: 8052

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Rangi Chawanem 2014
Duration: 400
View count: 302

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Watan 2014
Duration: 260
View count: 1059

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Toba Toba 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 264
View count: 3750

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina Xanem 2014 Ayat 2013.
Duration: 428
View count: 2573

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Gorani Halparke 2014
Duration: 295
View count: 269

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Paryaka 2012 آیت احمد نژاد
Duration: 381
View count: 8031

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Naz U Makrii Serwa 2014
Duration: 442
View count: 355

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ax Lam Zama 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 281
View count: 4986

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ay Balanjao Balanja 2014
Duration: 323
View count: 483

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Gol Khoncha 2012 آیت احمد نژاد.flv
Duration: 557
View count: 4748

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Sharakam Rawansar 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 289
View count: 14584

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Kasie NoqraRez 2014
Duration: 217
View count: 271

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Sharta La Dwai To 2014
Duration: 162
View count: 283

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Way Way 2014
Duration: 204
View count: 783

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kaki Zerenger 2014
Duration: 204
View count: 268

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Deldari 2013
Duration: 290
View count: 7025

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Aw Kcha Jwana Koya 2014
Duration: 351
View count: 434

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Halpara Wa Shan 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 293
View count: 3944

آیت آیت احمدنژاد ، بو تور بو تور ویدئو کلوپی دشتی ذه هاو پیشکه ش ده کات.
Duration: 378
View count: 3909

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Dalan Dalani 2014 Ayat.
Duration: 281
View count: 1024

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bo Safar Daroy 2014
Duration: 155
View count: 317

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Waea Waea 2014
Duration: 120
View count: 442

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Xal Xas Xaraman 2013
Duration: 283
View count: 7505

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina 2014
Duration: 92
View count: 378

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bero Banaz 2014
Duration: 233
View count: 309

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mak Maka 2014 Ayat.
Duration: 246
View count: 475

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014
Duration: 239
View count: 533lastest searches

تابع جديد الموقع على الفيس بوك اضغط لايك