-| ايت احمدنژاد |-

-| les Videos de : ايت احمدنژاد |-

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Zor Xosh 2014
Duration: 342
View count: 6822

رقص رقص کردی سرباز(با صدای آیت احمدنژاد) رقص کردی سرباز در آسایشگاه.خواننده آیت احمدنژاد.آپلود
Duration: 293
View count: 4081

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Kale Barmaka 2013 Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - 2013.
Duration: 960
View count: 11953

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Gorani Zooor Xosh 2013
Duration: 477
View count: 5686

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Masto Be Qarar 2014
Duration: 204
View count: 288

Halparke Halparke Kurdi Zor Xosh - Ayat Ahmad Nejad - آیت احمدنژاد سیران
Duration: 351
View count: 4453

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kanyan 2013
Duration: 367
View count: 8269

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Xazale 2014
Duration: 176
View count: 273

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Arosi 2014
Duration: 190
View count: 218

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 261
View count: 963

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ay Law Juta Xoshka 2014
Duration: 218
View count: 120

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Mey 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Ayat Ahmad Nejad 2012 - Mey.
Duration: 296
View count: 12445

Ayat Ayat Ahmadnejad, kourdi /آيت احمد نژاد / كردي
Duration: 410
View count: 5941

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد VideoClip Habibi 2014 720 HD Ayat Ahmad Nejad Album: Habibi.
Duration: 222
View count: 7482

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Xoosh 2014 2
Duration: 277
View count: 1279

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Habibi 2014 Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 225
View count: 9263

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Naz U Makrii Serwa 2014
Duration: 442
View count: 249

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Be Kas 2014
Duration: 342
View count: 539

Ayat Ayat Ahmad Nejad 2012 Deldari Men آیت احمد نژاد Ayat Ahmad Nejad 2012 Deldari Men.
Duration: 290
View count: 7361

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Halparke Arosi 2014
Duration: 477
View count: 541

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Dardi Dori 2014
Duration: 673
View count: 96

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Hanari 2014 Ayat 2014.
Duration: 225
View count: 1228

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Watan 2014
Duration: 260
View count: 337

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ay Balanjao Balanja 2014
Duration: 323
View count: 43

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد در عروسی - Zawa Zawa & Larzan Larzan 2013
Duration: 710
View count: 21600

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kaki Zerenger 2014
Duration: 204
View count: 35

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bom Begri Jar Jar 2014 Ayat 2014.
Duration: 505
View count: 2416

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Deldari 2013
Duration: 290
View count: 6709

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Aw Kcha Jwana Koya 2014
Duration: 351
View count: 52

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Rangi Chawanem 2014
Duration: 400
View count: 144

آیت آیت احمد نژاد در مراسم نورآباد 1 به ناخدا کانال یوتوبی برادران دستمردی تقدیم میکند.
Duration: 512
View count: 193

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Charmala 2014
Duration: 372
View count: 155

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Xal Xas Xaraman 2013
Duration: 283
View count: 7126

Ayat Ayat Ahmad Nejad - Gol Khoncha 2012 آیت احمد نژاد.flv
Duration: 557
View count: 4233

Ayat Ayat Ahmad Nejad 2012 Law Barxa آیت احمد نژاد Ayat Ahmad Nejad.
Duration: 182
View count: 2059

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Kasie NoqraRez 2014
Duration: 217
View count: 166

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Kamrashl & To Dange 2014
Duration: 295
View count: 32

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Sewza 2013
Duration: 312
View count: 1968

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Toba Toba 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 264
View count: 3273

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina 2014
Duration: 92
View count: 222

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Mina Xanem 2014 Ayat 2013.
Duration: 428
View count: 2093

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Sharakam Rawansar 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 289
View count: 13856

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Sharta La Dwai To 2014
Duration: 162
View count: 161

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bero Banaz 2014
Duration: 233
View count: 224

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Waea Waea 2014
Duration: 120
View count: 278

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Asmar Maro 2014
Duration: 120
View count: 145

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Bo Safar Daroy 2014
Duration: 155
View count: 135

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Ax Lam Zama 2012 New LIKE & COMMENT - THANK YOU!!! Artist: Ayat Ahmad Nejad Album: Sharakam Rawansar Song: Rawansar Year:
Duration: 281
View count: 4502

Ayat Ayat Ahmad Nejad آیت احمد نژاد - Waran 2014
Duration: 239
View count: 375

Ayat Ayat Ahmad Nejad - آیت احمد نژاد Dalan Dalani 2014 Ayat.
Duration: 281
View count: 814lastest searches

تابع جديد الموقع على الفيس بوك اضغط لايك